preload preload preload preload preload preload preload preload preload preload preload preload

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing. Hieronder kunt u een nederlands of engels exemplaar inzien of downloaden.

Algemene voorwaarden FENIT - Nederlands PDF (183 Kb)
Algemene voorwaarden FENIT - Engels PDF (175 Kb)